O MNIE

Nazywam się Łukasz Szumowski i z wykształcenia jestem kardiologiem i elektrofizjolo­giem. Od 1998 roku jestem związany z Instytutem Kardiologii w Warszawie-Aninie, gdzie kierowałem Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca. W 2016 r. otrzymałem z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy tytuł profesora nauk medycznych.

Od listopada 2016 r. byłem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie pracowałem m.in. nad utworzeniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Celem tej ostatniej jest pomaganie polskim studentom i naukowcom w zdobywaniu międzynarodowego doświadczenia, a także stwarzanie warunków do powrotu do Ojczyzny dla polskich naukowców, którzy zrobili zagraniczną karierę.

Pełniąc od 2018 roku funkcję Ministra Zdrowia, działam na rzecz rozwiązania funda­mentalnych problemów systemu ochrony zdrowia, które obserwowałem jako lekarz. Dlatego staram się działać m.in. na rzecz podnoszenia nakładów na zdrowie, odbudowy kadr medycznych oraz wdrażania nowych terapii. Wiem, że naprawa służby zdrowia wymaga czasu, jednak jesteśmy na właściwej drodze.

Społecznie byłem m.in. współzałożycielem Fundacji Serce dla Arytmii oraz Fundacji Kresy w Potrzebie - Polacy Polakom, zajmującej się pomocą Polakom pozostawionym poza wschodnimi granicami, w szczególności dzieciom z Grodna i Wołkowyska.

Jestem żonaty, mam córkę i trzech synów. W wolnym czasie żegluję, trenuję boks, gram na pianinie i gitarze.

MOJE OSIĄGNIĘCIA

Jako minister podjąłem realne działania na rzecz poprawy jakości ochrony zdrowia w Polsce. Oto co udało mi się osiągnąć:

Zwiększenie nakładów na
służbę zdrowia - 6%
Zwiększenie liczby
personelu medycznego
lekarze, pielęgniarki
Skrócenie kolejek do
tomografii czy rezonansu
magnetycznego - badań
szczególnie ważnych
w leczeniu pacjentów
chorych na raka
Skrócenie kolejek do
leczenia zaćm, zabiegów
wyjątkowo potrzebnych
dla seniorów
Uruchomienie infolinii NFZ
Wprowadzamy
rozwiązania poprawiające
standardy leczenia
w całym kraju
Wprwadzamy nowe
leki i najkuteczniejsze
terapie m.in. w onkologii
i kardiologii

PROGRAM WYBORCZY

Kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ chcę kontynuować działania na rzecz poprawy opieki zdrowotnej.
Moje cele w nadchodzącej kadencji to:

Zwiększenie nakładów
na służbę zdrowia do
europejskiego poziomu
Kontynuacja działań
związanych z odbudową
kadr - zwiększenie liczby
lekarzy, pielęgniarek
Skrócenie kolejek do
specjalistów przez lepszą
organizację pracy
w służbie zdrowia
Kontynuacja
i rozszerzenie programu
Leki 75+
Bezpłatne leki dla
kobiet w ciąży
Wprowadzenie nowej
jakości żywienia
w szpitalach
Przygotowanie służby
zdrowia na zmiany
demograficzne następujące
w Polsce i zapewnienie
należytej opieki rosnącej
liczbie seniorów

Jako poseł z Mazowsza, niezamierzam ograniczać się do ochrony zdrowia, ale będę również zabiegać o sprawy ważne dla regionu, takie jak wsparcie rolnictwa (np. retencja wody do nawadniania pól), modernizacja i budowa dróg samorządowych, rozwój komunikacji zbiorowej oraz szkolnictwo.

REKOMENDACJE

JAROSŁAW KACZYŃSKI
PREZES PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

Pan prof. Łukasz Szumowski to znakomity lekarz, świetny kardiolog. Bardzo cieszę się, że pan minister zdecydował się na wejście do polityki. Polska polityka potrzebuje tego rodzaju ludzi.

MATEUSZ MORAWIECKI
PREZES RADY MINISTRÓW

Ochrona zdrowia jest ogromnym wyzwaniem, ale nie można się go bać, trzeba działać! Dzięki zwiększeniu liczby studentów medycyny, wzroście nakładów czy wprowadzaniu nowoczesnych terapii dla pacjentów onkologicznych stopniowo zaczyna obierać właściwy kurs. Prof. Łukasz Szumowski jest współtwórcą nowego kierunku i mam nadzieję, że będzie mógł kontynuować tę misję również jako poseł.

WIOLETA SKOWRON
PACJENTKA, PŁOCCZANKA

Gdy byłam w ciąży, życie mojego dziecka było zagrożone z powodu zaburzeń rytmu mojego serca. Dziś mój syn zdrowo się rozwija, a ja wiem, że prof. Szumowski to nie tylko światowej klasy specjalista, ale także wspaniały człowiek.

KANDYDACI DO SENATU

W wyborach do Senatu rekomenduję:

SEN. MARKA MARTYNOWSKIEGO
W OKRĘGU NR 38
SEN. JANA MARIĘ JACKOWSKIEGO
W OKRĘGU NR 39